Więzi odNowa – podsumowanie

serce fb 1

W ramach projektu przeprowadziliśmy:
177 godz. treningów psychoedukacyjnych,
112 godz. arteterapii i warsztatów fotograficznych,
116 godz. dogoterapii,
136 godz. socjoterapii,
24 godz. zajęć twórczych dla rodzin,
196 godz. konsultacji specjalistycznych,
24 wywiady etnograficzne.

We wrześniu 2016 r. rozpoczęły się cykle zajęć dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży oraz dla rodzin. Były to treningi kompetencji i komunikacji dla rodziców, opiekunów wychowawców i specjalistów pracujących z dzieckiem i z rodziną oraz warsztaty: arteterapeutyczne, fotograficzne i dogoterapeutyczne a także całoroczne cykle z udziałem dzieci: socjoterapia dla dwóch grup wiekowych oraz zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla rodzin. Od maja do września 2017 r. spotykała się rodzinna Grupa Twórczo-Rozwojowa a także zawiązała się Grupa Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych. W toku Projektu przeprowadziliśmy szereg wywiadów z osobami, które zechciały podzielić się z nami swoim doświadczeniem z obszaru wcześnie przerwanych więzi. Większość wywiadów zamieściliśmy w książce „Więzi odNowa”, wydanej w ramach Projektu.