Treningi Umiejętności Rodzicielskich i Wychowawczych

T8(1)

Cykle spotkań szkoleniowych dla osób doświadczających trudności wychowawczych /m.in. rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej/
oraz dla osób chcących rozwijać swe umiejętności komunikacyjne

1.  Cykle 8 cotygodniowych zajęć  w ramach działalności ODPŁATNEJ Fundacji,

 • cykl 8 cotygodniowych spotkań 2,5-godzinnych
  Treningu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych I stopnia
  250 zł od osoby za całość 

  (para rodzicielska: zniżka 50 zł od osoby).
 • cykl 8 cotygodniowych spotkań 2-godzinnych
  Treningu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych II stopnia.
  Tylko dla osób, które ukończyły cykl I stopnia. Dwie trenerki.
  420 zł od osoby (para rodzicielska: zniżka 85 zł od osoby, czyli para płaci: 740 zł)

  Możliwość płatności w dwóch ratach: I rata przed rozpoczęciem cyklu i II w połowie.

2.  Bezpłatne cykle zajęć  w ramach PROJEKTÓW (wtedy: 12 spotkań 3-godzinnych).

W programie treningów:

– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– respektowanie i chronienie granic,
– budowanie zaufania,
– kary, pochwały, zachęty,
– sposoby rozwiązywania konfliktów,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– budowanie samokontroli i samodzielności,
– podstawy porozumienia bez przemocy
…………………………………………………………………………………………..

Trenerki
MARIA SPYCHALSKA:
mgr psychologii,  terapeutka rodzin, realizatorka programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”(Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie), prowadząca od wielu lat w Łodzi zajęcia szkoły dla rodziców i wychowawców 1 i 2 stopnia (Poradnia Psychologiczna dla Młodzieży, Centrum Służby Rodzinie, Fundacja „Zielone Wzgórze”)
Prywatnie: zamężna, ma troje dzieci i czworo wnuków.
Podyplomowe szkolenia z dziedziny:

 • socjoterapii (w zakresie umiejętności psychologicznych w pracy dziećmi)
 • rozwiązywania konfliktów metodą bez porażek według Thomasa Gordona
  /w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi/
 • superwizji grupowej
 • systemowej terapii rodzin
  /w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  /Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży/
 • strukturalnej terapii rodzin
 • zasad psychoterapii krótkoterminowej
  /w Towarzystwie Odpowiedzialnego Rodzicielstwa/
 • psychoterapii depresji
  /w Polskim Instytucie Ericksonowskim/
 • wybranych zagadnień interwencji kryzysowej w traumatologii i suicydologii
  /w Ośrodku Interwencji w Krakowie/

ANNA GUZEK:
arteterapeutka, trenerka porozumienia bez przemocy, mgr sztuki (ASP w Łodzi)
od 22 lat matka adopcyjna rodzeństwa adoptowanego w wieku 6 i 4 lat, założycielka i prezeska Fundacji Zielone Wzgórze. W założonej i prowadzonej przez siebie Fundacji  prowadzi:
– konsultacje indywidualne, poradnictwo, rozmowy wspierające dla rodziców, opiekunów i wychowawców oraz dla młodzieży i dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną;
– arteterapię, treningi komunikacji, warsztaty edukacyjno-wspierające, zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów, dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, dla dorosłych wychowanych przez inne osoby niż rodzice biologiczni.
 Ukończone szkolenia:

 • Fundacja Przyjaciele Martynki w Poznaniu:
  – „Rodzina adopcyjna. Jak jej towarzyszyć i jak ją wspierać”
  (prowadzący: psychoterapeuci włoscy: Antonio D’Andrea i Marco Chistolini)
 • NVC zone spółka z o.o i Arnika Magdalena Wegner
  – Kurs Train the Trainer (TTT)
  /prowadzące: certyfikowane trenerki CNVC: Magdalena Wegner i Agnieszka Pietlicka/
 • Szkoła Empatii w Warszawie:
  – Intensywny  Trening Porozumienia bez Przemocy
  (prowadzący: certyfikowani trenerzy CNVC: Zofia i Karsten Schacht Petersen)
 • Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi:
  – Roczny Podyplomowy Kurs Arteterapii wraz z treningiem interpersonalnym
  – „Rzucone ziarno” – bajka i metafora w pracy z dziećmi i rodzinami,
  – „ O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność,
  – „Listy ze świata nocy” – praca ze snem w psychoterapii.
 • Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu „Navicula” w Łodzi:
  – Zachowania trudne u dzieci i młodzieży. Praca terapeutyczna w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.