Treningi Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych

Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych

11 spotkań: czwartki w godz 16.30 – 19.00.

Początek: 7 września 2017 r

Łódź, pl Wolności 2  (siedziba Stowarzyszenia Centrum Opus)

Prowadzenie – mgr Maria Spychalska, psycholog, terapeutka rodzin, certyfikowana trenerka Szkoły dla Rodziców.

Udział bezpłatny.

Zajęcia w ramach projektu Więzi odNowa, dofinansowanego ze środków Programu FIO.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów.

W programie m.in.:
• radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
• potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• wytyczanie i respektowanie granic,
• budowanie zaufania w relacjach
• zachęcanie do współpracy,
• sposoby rozwiązywania konfliktów,
• wychowanie do samodzielności.

======================================================

W ramach projektów oraz w ramach działalności odpłatnej organizujemy treningi także dla:

  • rodziców adopcyjnych i zastępczych
  • nauczycieli i wychowawców
  • specjalistów i wolontariuszy pracujących z dziećmi i z rodziną

W programie m.in. zagadnienia:

  • wychowanie dziecka po traumie
  • trauma straty, żałoba
  • przerwane więzi
  • zaburzenia przywiązania