Treningi Kompetencji dla Rodziców i Opiekunów

Cykle warsztatowe dla rodziców i opiekunów

A.Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych  1o
10 spotkań 1 x w tyg. po 3 godz.
375 zł od osoby za cykl (para rodzicielska: zniżka 75 zł od osoby) 

Miejsce: centrum Łodzi
Prowadzenie
: Maria Spychalska
Program:

 • sposoby wyrażania akceptacji,
 • rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie uczuć,
 • radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
 • nauka wypowiedzi empatycznych,
 • potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
 • wytyczanie i respektowanie granic,
 • skuteczna komunikacja,
 • kary, pochwały, zachęty,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • budowanie poczucia własnej wartości.

B.Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych  2o
10 spotkań 1 x w tyg. po 3 godz.
375 zł od osoby za cykl (para rodzicielska: zniżka 75 zł od osoby)

Miejsce: centrum Łodzi
Prowadzenie:
Maria Spychalska

Program:

 • umiejętność budowania prawidłowych relacji w rodzinie,
 • konstruktywne sposoby reagowania na nieakceptowalne zachowania, zastępowanie zachowań agresywnych,
 • pomoc w rozwoju zmysłów i uważności u dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzucanych w domu i szkole ról,
 • wychowanie do samodzielności,
 • a także: powtórzenie niektórych zagadnień z Treningu 1o
 • inne: do ustalenia z uczestnikami.

C.Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych
dla Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych
10 spotkań 1 x w tyg. po 3 godz.
625 zł od osoby za cykl (para rodzicielska: zniżka 75 zł od osoby)       

Miejsce: centrum Łodzi
Prowadzenie:
Maria Spychalska i Anna Guzek
Program:

 • tworzenie się stylu przywiązania w dzieciństwie,
 • wychowanie dziecka po traumach,
 • przerwane więzi, trauma straty, żałoba dziecka po stracie niejednoznacznej,
 • zaburzenia przywiązania,
 • skutki wczesnych traum oraz późniejsze możliwości terapeutyczne,
 • syndrom dziecka porzuconego,
 • przynależność dziecka do innego systemu rodzinnego, konflikt lojalności,
 • zasoby dziecka pochodzącego z innej rodziny,
 • zagadnienie tożsamości i zaburzeń w tym obszarze,
 • dzieci biologiczne/adoptowane w rodzinie zastępczej,
 • komunikacja rodziny zastępczej z rodzicami biologicznymi.

Informacja i zapisy
515 270 502

Treningi B i C – tylko dla osób które ukończyły trening kompetencji lub podobny cykl warsztatów (np. szkołę dla rodziców) 1 stopnia. Grupy ruszą gdy zbierze się 12 osób.

Trenerki
MARIA SPYCHALSKA:
mgr psychologii,  terapeutka rodzin, realizatorka programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”(Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie), prowadząca od wielu lat w Łodzi zajęcia szkoły dla rodziców i wychowawców 1 i 2 stopnia (Poradnia Psychologiczna dla Młodzieży, Centrum Służby Rodzinie, Fundacja „Zielone Wzgórze”)
Prywatnie: zamężna, ma troje dzieci i czworo wnuków.
Podyplomowe szkolenia z dziedziny:

 • socjoterapii (w zakresie umiejętności psychologicznych w pracy dziećmi)
 • rozwiązywania konfliktów metodą bez porażek według Thomasa Gordona
  /w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi/
 • superwizji grupowej
 • systemowej terapii rodzin
  /w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  /Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży/
 • strukturalnej terapii rodzin
 • zasad psychoterapii krótkoterminowej
  /w Towarzystwie Odpowiedzialnego Rodzicielstwa/
 • psychoterapii depresji
  /w Polskim Instytucie Ericksonowskim/
 • wybranych zagadnień interwencji kryzysowej w traumatologii i suicydologii
  /w Ośrodku Interwencji w Krakowie/

ANNA GUZEK:
arteterapeutka, trenerka porozumienia bez przemocy, mgr sztuki (ASP w Łodzi)
od 22 lat matka adopcyjna rodzeństwa adoptowanego w wieku 6 i 4 lat, założycielka i prezeska Fundacji Zielone Wzgórze. W założonej i prowadzonej przez siebie Fundacji  prowadzi:
– konsultacje indywidualne, poradnictwo, rozmowy wspierające dla rodziców, opiekunów i wychowawców oraz dla młodzieży i dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną;
– arteterapię, treningi komunikacji, warsztaty edukacyjno-wspierające, zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów, dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, dla dorosłych wychowanych przez inne osoby niż rodzice biologiczni.
Niektóre szkolenia:

 • Fundacja Przyjaciele Martynki w Poznaniu:
  – „Rodzina adopcyjna. Jak jej towarzyszyć i jak ją wspierać”
  (prowadzący: psychoterapeuci włoscy: Antonio D’Andrea i Marco Chistolini)
 • NVC zone spółka z o.o i Arnika Magdalena Wegner
  – Kurs Train the Trainer (TTT)
  /w trakcie/(prowadzące: certyfikowane trenerki CNVC: Magdalena Wegner i Agnieszka Pietlicka
 • Szkoła Empatii w Warszawie:
  – Intensywny  Trening Porozumienia bez Przemocy
  (prowadzący: certyfikowani trenerzy CNVC: Zofia i Karsten Schacht Petersen)
 • Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi:
  – Roczny Podyplomowy Kurs Arteterapii wraz z treningiem interpersonalnym
  – „Rzucone ziarno” – bajka i metafora w pracy z dziećmi i rodzinami,
  – „ O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność,
  – „Listy ze świata nocy” – praca ze snem w psychoterapii.
 • Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu „Navicula” w Łodzi:
  – Zachowania trudne u dzieci i młodzieży. Praca terapeutyczna w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.