Treningi Kompetencji dla Rodziców i Opiekunów

Aktualnie zapraszamy na
Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych 2 stopnia >>>

Rodzaje Treningów

A.Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych  1o

10 spotkań 1 x w tyg. po 3 godz.

375 zł od osoby za cykl (para rodzicielska: zniżka 75 zł od osoby)          

Prowadzenie: Maria Spychalska                                                          

Program:

 • sposoby wyrażania akceptacji,
 • rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie uczuć,
 • radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
 • nauka wypowiedzi empatycznych,
 • potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
 • wytyczanie i respektowanie granic,
 • skuteczna komunikacja,
 • kary, pochwały, zachęty,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • budowanie poczucia własnej wartości.

B.Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych  2o

10 spotkań 1 x w tyg. po 3 godz.

375 zł od osoby za cykl (para rodzicielska: zniżka 75 zł od osoby)

Prowadzenie: Maria Spychalska
Program:

 • umiejętność budowania prawidłowych relacji w rodzinie,
 •  konstruktywne sposoby reagowania na nieakceptowalne zachowania, zastępowanie zachowań agresywnych,
 • pomoc w rozwoju zmysłów i uważności u dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzucanych w domu i szkole ról,
 • wychowanie do samodzielności,
 • a także powtórzenie niektórych zagadnień z Treningu 1o
 • inne: do ustalenia z uczestnikami.

C.Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych dla Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych

10 spotkań 1 x w tyg. po 3 godz.                                                                    

625 zł od osoby za cykl (para rodzicielska: zniżka 75 zł od osoby)       

Prowadzenie: Maria Spychalska i Anna Guzek

Program

 • tworzenie się stylu przywiązania w dzieciństwie,
 • wychowanie dziecka po traumach,
 • przerwane więzi, trauma straty, żałoba dziecka po stracie niejednoznacznej,
 • zaburzenia przywiązania,
 • skutki wczesnych traum oraz późniejsze możliwości terapeutyczne,
 • syndrom dziecka porzuconego,
 • przynależność dziecka do innego systemu rodzinnego, konflikt lojalności,
 • zasoby dziecka pochodzącego z innej rodziny,
 • zagadnienie tożsamości i zaburzeń w tym obszarze,
 • dzieci biologiczne/adoptowane w rodzinie zastępczej,
 • komunikacja rodziny zastępczej z rodzicami biologicznymi.

Informacja i zapisy
515 270 502

Treningi B i C dla osób które ukończyły trening kompetencji lub podobny cykl warsztatów (np. szkołę dla rodziców) 1 stopnia. Grupy ruszą gdy zbierze się 12 osób.

Trenerki
MARIA SPYCHALSKA:
mgr psychologii,  terapeutka rodzin, realizatorka
programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
(Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie).
Prywatnie: zamężna, ma troje dzieci i czworo wnuków.

Podyplomowe szkolenia z dziedziny:
– socjoterapii (w zakresie umiejętności psychologicznych w pracy z dziećmi)
– rozwiązywania konfliktów metodą bez porażek według Thomasa Gordona
– superwizji grupowej
– systemowej terapii rodzin (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)
– Aspektów medyczno-społecznych narkomanii (Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa)
– strukturalnej terapii rodzin
– zasad psychoterapii krótkoterminowej
– psychoterapii depresji (Polski Instytut Ericksonowski)
– Wybranych zagadnień interwencji kryzysowej w traumatologii i suicydologii (Ośrodek Interwencji w Krakowie):

ANNA GUZEK:
arteterapeutka, mgr sztuki (ASP w Łodzi)
od 22 lat matka adopcyjna rodzeństwa adoptowanego w wieku 6 i 4 lat

W założonej i prowadzonej przez siebie Fundacji prowadzi:
konsultacje indywidualne, poradnictwo, rozmowy wspierające dla rodziców, opiekunów i wychowawców oraz dla młodzieży i dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną;
arteterapię, treningi komunikacji, zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin;
Szkolenia:
– „Rodzina adopcyjna. Jak jej towarzyszyć i jak ją wspierać” (Antonio D’Andrea i Marco Chistolini , organizator: Fundacja Przyjaciele Martynki w Poznaniu)

– Kurs Train the Trainer (TTT) Porozumienie bez Przemocy /w trakcie/ (NVC zone spółka z o.o i Arnika Magdalena Wegner)

– Intensywny Trening Porozumienia bez Przemocy, (Szkoła Empatii w Warszawie)

– podyplomowy Kurs Arteterapii wraz z treningiem interpersonalnym,
– „Rzucone ziarno” – bajka i metafora w pracy z dziećmi i rodzinami,
– „ O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność,
– „Listy ze świata nocy” – praca ze snem w psychoterapii. Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi:

–  Zachowania trudne u dzieci i młodzieży. Praca terapeutyczna w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu „Navicula” w Łodzi.