Trening drugiego stopnia umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

12

Cykl sześciu spotkań adresowany do osób, które ukończyły u nas jeden z treningów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych lub treningów komunikacji według Porozumienia bez Przemocy. 

Zielone Wzgórze, Łódź, ul. Okólna 75.
Piątki, w godz 17.30 – 19.45.
Planowany początek cyklu gdy zbierze się grupa minimum 8 osób.

Koszt: 240 zł za całość od osoby.

Zapraszamy na TRENING drugiego stopnia dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy ukończyli u nas trening podstawowy.

Trening drugiego stopnia to cykl 6 cotygodniowych grupowych zajęć warsztatowych.
W Zielonym Wzgórzu, w piątki w godzinach 17.30 – 19.45.
W sumie: 18 godzin szkoleniowych (13,5 godzin zegarowych).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka, mama adopcyjna, założycielka i prezeska Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”.

Zagadnienia:
–  najważniejsze założenia Porozumienia bez Przemocy (powtórzenie),
–  budowanie wzajemnego zaufania rodzic-dziecko,
–  podnoszenie poczucia własnej wartości u siebie i dziecka,
–  rozwijanie motywacji,
–  chronienie i respektowanie granic,
–  wzmacnianie samodzielności dziecka,
–  ochrona, wspieranie i odbudowa więzi.

Na koniec cyklu wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.

Dojazd >>>

Zastrzegamy sobie możliwość  przełożenie pojedynczego spotkania z przyczyn losowych i wydłużenia o 1 tydzień czasu trwania cyklu.

Zapisy i wszelkie informacje:
515 270 502
fundacjazielonewzgorze@gmail.com


Płatność: 
przelewem lub gotówką, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Koszt:
240 zł za cykl od osoby.

Wpłata na konto Fundacji (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym):
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas
tytuł wpłaty – trening drugiego stopnia
lub gotówką w siedzibie Fundacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.