Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych – część druga

TKRiW ręce

Zapraszamy osoby, które – przynajmniej pół roku wcześniej – ukończyły trening kompetencji lub podobny cykl warsztatów  część pierwszą.
Cykl prowadzimy w ramach działalności odpłatnej.
10 spotkań. Początek po zebraniu się grupy 12 osób.

czwartki w godz.  17.15 – 19.45
Łódź, Wyspiańskiego 23, Przedszkole Oliwkowy Gaj

375 zł od osoby za cykl
(para rodzicielska: zniżka 75 zł od osoby)

Wpłaty na rachunek Fundacji:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas
tytuł wpłaty: Trening 2 stopnia

(możliwość płatności w 3 ratach po 125 zł)
I rata – jako zaliczka, gwarantująca miejsce w grupie – przed rozpoczęciem cyklu
II rata przed IV spotkaniem
III rata przed VII spotkaniem

Prowadzenie: Maria Spychalska
mgr psychologii, terapeutka rodzin, trenerka szkoły dla rodziców i wychowawców

Program:
– budowanie prawidłowych relacji w rodzinie,

– czym jest asertywność, jak ją rozwijać,
– pomoc w rozwoju zmysłów i uważności u dziecka,

porównywanie – do czego prowadzi,
– rywalizacja rodzeństwa – jak reagować,
– uwalnianie dzieci od grania narzucanych w domu i szkole ról,
– mechanizm uzależnienia (wczesne rozpoznawanie i profilaktyka),
– wychowanie do samodzielności,
– a także powtórzenie niektórych zagadnień z Treningu 1 stopnia
– oraz inne, do ustalenia z uczestnikami.

Liczebność grupy od 12 do 14 osób

Informacja i zapisy
515 270 502