Fundacja „Zielone Wzgórze”

DSC_6390

Trwa projekt Więzi odNowa – POWRÓT

Zapraszamy: rodziców, opiekunów, rodziny oraz specjalistów i wolontariuszy z obszaru pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną oraz pieczy zastepczej.

Rodziców doświadczających trudności
zapraszamy na:

grupę wsparcia (najbliższe spotkanie 23 października 2019 r.)
konsultacje specjalistyczne,
spotkania rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej,
zajęcia dla rodzin (arteterapia, dogoterapia, fotografia, rękodzieło).


Rodziców adopcyjnych i zastępczych
zapraszamy na:

Grupę wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych:
spotkania 2,5-godzinne w piątki, 1 x w miesiącu, w godz. 17.15 – 19.45
Najbliższe spotkanie 18 października 2019r.


Misją Fundacji jest:

 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • promocja zdrowia psychicznego poprzez kontakt z przyrodą i sztuką, poprzez twórczość i terapię,
 • propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie wychowania
  i rodzicielstwa, adopcji i pieczy zastępczej.
18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas

KRS: 0000425537
REGON: 101435961
NIP: 726 26 50 056

Zarząd Fundacji
Prezes: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Adres siedziby
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Kontakt
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

STATUT Fundacji Zielone Wzgorze

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

 • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
 • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
 • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
 • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
 • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
 • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód.

Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, grupy wsparcia, treningi komunikacji
wg Porozumienia bez Przemocy, szkolenia dla rodziców i wychowawców,  konsultacje specjalistyczne (terapeutyczne, psychologiczne).
Organizujemy spotkania dla rodzin zdezintegrowanych poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Fundacja została założona w 2012 roku.