Projekty

 

Zrealizowane projekty:

2018
Warsztaty dla Rodziców
współfinansowany przez Województwo Łódzkie
Trening umiejętności rodzicielskich: 36 godz.
– Grupa Wsparcia 25 godz
– Spotkania dla rodzin (z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej)

2016/2017
Więzi odNowa
współfinansowany z programu FIO Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
– 177 godz. treningów psychoedukacyjnych dla rodziców, opiekunów i specjalistów
– 477 godz. zajęć terapeutycznych: dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin
– 196 godz. konsultacji specjalistycznych
W czasie trwania Projektu lub bezpośrednio po jego zakończeniu piętnaścioro dzieci wróciło z pieczy zastępczej do domów biologicznych.
Wydaliśmy 230-stronicową książkę pt. Więzi odNowa, zawierającą 24 wywiady z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych.

2014/15
Nasze dzieci – chrońmy je i kochajmy
współfinansowany z programu Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje

– 45 godz. warsztatów arteterapeutycznych dla rodziców i opiekunów zastępczych
– 24 godz. warsztatów edukacyjno-wspierających dla matek w schronisku dla bezdomnych kobiet i dzieci
– 24 godz. warsztatów dla pracowników pieczy zastępczej i dla studentów koła pedagogów społecznych
– 22 godz zajęć dogoterapeutycznych dla rodzin
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodzin.

 2013
Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich
współfinansowany przez Miasto Łódź
– 3 cykle warsztatowe dla rodziców i opiekunów, razem 78 godz.
Po zakończeniu Projektu – grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów