Grupa Twórczo-Rozwojowa – III spotkanie

IMG_1142

O tej porze roku najlepiej obserwować ptaki. Poszukiwaliśmy ich siedlisk i nadsłuchiwaliśmy odgłosów. Udało się nawet znaleźć w ogrodzie kilka jaj. Wiedza uczestników na temat ptasich zwyczajów okazała się wszechstronna, a wyobraźnia posłużyła do stworzenia własnego gatunku ptaka – cudaka.