Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”

Misją Fundacji jest:

 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • promocja zdrowia i wewnętrznej harmonii poprzez kontakt z przyrodą i sztuką, twórczość i terapię oraz równowagę między sferą fizyczną i psychiczną,
 • propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie macierzyństwa, rodzicielstwa, wychowania, adopcji oraz pieczy zastępczej.


  Fundacja Zielone Wzgórze w obiektywie P. Ryczko:

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Data utworzenia Fundacji:
27 czerwca 2012 r.

 

Adres siedziby:
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Zarząd Fundacji:
Prezeska: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Numer rachunku bankowego:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BNP Paribas

Kontakt:
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

STATUT Fundacji Zielone Wzgórze

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

 • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
 • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
 • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
 • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
 • rodzin tzw. patchworkowych i rodziców wychowujących dzieci samodzielnie (w pojedynkę),
 • matek rozważających zrzeczenie się władzy rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód.

Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, grupy wsparcia, treningi komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, szkolenia dla rodziców i wychowawców,  konsultacje specjalistyczne (terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne).
Organizujemy spotkania dla pojedynczych zdezintegrowanych rodzin (np. dla rodziców i ich dzieci przebywających na co dzień w pieczy zastępczej).

KRS: 0000425537                                REGON: 101435961                                    NIP: 726 26 50 056