Trening komunikacji dla rodziców

T8(1)

Od 26 lutego 2019 w ramach projektu „Więzi odNowa – POWRÓT” odbywa się trening komunikacji dla rodziców.
Jest to cykl 12 zajęć po 3 godz. co tydzień, we wtorki, w godz 16.15 – 19.15

 W programie:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,

– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– respektowanie i chronienie granic,
– budowanie zaufania,
– czy karać, jak chwalić, jak motywować,
– sposoby rozwiązywania konfliktów,
– budowanie samokontroli i samodzielności,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– podstawy porozumienia bez przemocy.

Prowadzenie
mgr Anna Guzek, arteterapeutka, trenerka komunikacji bez przemocy (NVC)

Projekt realizowany przez Fundację  „Zielone Wzgórze” w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim i współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich