Grupa wsparcia dla rodziców

A11 mały inny

W ramach projektu Więzi odNowa – POWRÓT
odbyło się 13 lutego w Zielonym Wzgórzu pierwsze z 12-tu spotkań grupy wsparcia dla rodziców. Spotkania raz w miesiącu – 2,5 godziny, od 17.30 do 20.00.


Spotkania dla osób doświadczających trudności wychowawczych (m.in. dla rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji bez przemocy (NVC), arteterapeutka

Dlaczego warto wziąć udział w grupie?

Wymiana doświadczeń i podzielenie się problemami z innymi pomaga:
– lepiej poradzisz sobie z trudnymi uczuciami i stresem oraz z budowaniem zaufania w rodzinie,
– łatwiej dostrzeżesz potrzeby swoje i dziecka,
– wzmocnisz poczucie własnej wartości,
– poszerzysz umiejętności porozumiewania się bez przemocy.

Partnerem Projektu jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt  jest dofinansowany ze środków Programu FIO.