Zajęcia edukacyjne/terapeutyczne/integracyjne z udziałem psa pracującego w DOGOterapii

DSC_6353

Zajęcia dogoterapeutyczne dla rodzin

Cykl  6  spotkań jednogodzinnych dla rodzin
180 zł za cykl od pary dorosły – dziecko
(czyli 1 spotkanie 30 zł od pary)
Możliwość wydłużenia cyklu o kolejne 6 spotkań.

Informacja i zapisy
515 270 502

Cele zajęć:

• pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
• poprawa umiejętności komunikacji w rodzinie i w grupie
• integracja rodzin między sobą
• rozwój zmysłów dziecka
• rozwijanie odpowiedzialności, obowiązkowości u dziecka
• rozwój wrażliwości, uważności dzieci i dorosłych
• poprawa poczucia własnej wartości
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
• edukacja, poszerzenie horyzontów
• relaksacja