Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Zajęcia dogoterapeutyczne dla rodzin

DSC_2715_-1024x652[1]

W projekcie „Więzi odNowa – Powrót” od 9 maja rozpoczęły się zajęcia dogoterapeutyczne dla rodzin.

Wspólne zajęcia dla dzieci i ich opiekunów mają posłużyć przede wszystkim pogłębieniu więzi i poprawie komunikacji w rodzinie. 

Obecność psa na zajęciach,  nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania jego uczuć i potrzeb, nauka respektowania naturalnych, psychologicznych granic drugiej istoty, przyczyni się – mamy nadzieję – do zdobycia umiejętności wytyczania własnych granic oraz respektowania ich u innych, także bliskich osób oraz do lepszego rozpoznawania własnych uczuć i lepszego kontaktu z własnymi potrzebami.

9.05.2019 r. rozpoczną się dwa cykle – każdy po sześć cotygodniowych jednogodzinnych spotkań dla kilku rodzin. Każde spotkanie z udziałem psa pracującego w dogoterapii.

Partnerem projektu „Więzi odNowa – Powrót”  jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Najważniejsze relacje w życiu – I otwarte spotkanie edukacyjne

IMGP3781

30.03.2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjne w projekcie „Więzi odNowa – POWRÓT”. Adresatami spotkania w Poleskim Ośrodku Sztuki byli przede wszystkim seniorzy.

Najważniejsze relacje w życiu – to hasło, wokół którego zebraliśmy się w sobotnie przedpołudnie w Filii Poleskiego Ośrodka Sztuki na ul. Bratysławskiej. Zespół  Zielonego Wzgórza przedstawił szerszej publiczności tematykę trwającego obecnie projektu „Więzi odNowa – POWRÓT”.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dwóch warsztatach: poznać niezwykłą grę autobiograficzną zatytułowaną: „Zabawa na tle życia” oraz nietypowe narzędzie terapeutyczne bazujące na pracy z obrazem – „Points of You”. Oba warsztaty wzbudziły niemałe emocje.

Trenerki i terapeutki Zielonego Wzgórza odpowiadały na pytania dziennikarki oraz  uczestników spotkania dotyczące pieczy zastępczej, adopcji oraz charakteru zajęć prowadzonych w Fundacji.
Przybliżyły także treść książki „Więzi odNowa”. Wolontariuszki, którymi były  słuchaczki Studium Kształcenia Kadr w Łodzi przy ul. Rewolucji nr 65 (kierunek Opiekunka Dziecięca) czytały wywiady z podziałem na role.

Czekamy na następne spotkanie edukacyjne 🙂

Trening doskonalenia umiejętności wychowawczych

DSC_6775

Cykl  dwunastu bezpłatnych zajęć (co tydzień po 3 godziny) dla osób pracujących
z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy)
W ramach projektu „Więzi odNowa – POWRÓT”

Zapraszamy pracowników i wolontariuszy z obszaru pieczy zastępczej i pomocy społecznej (zawodowe rodziny zastępcze, koordynatorzy pieczy, asystenci rodziny, osoby zawodowo zainteresowane wychowaniem dzieci z zerwanymi/zagrożonymi więziami).

Cykl 12 cotygodniowych 3-godzinnych psychoedukacyjnych spotkań warsztatowych

poniedziałki, godz. 16:30 – 19:30
pierwsze spotkanie: 8 kwietnia 2019

Uniwersytet Łódzki, Centrum Innowacji Społecznych, dawny Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, Łódź, pokój nr 15, na pierwszym piętrze, wejście od ul. Północnej

Prowadzenie: mgr Maria Spychalska, psycholog, terapeutka rodzin, realizatorka programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz mgr Anna Guzek, trenerka Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka.

W programie cyklu problematyka:

  • rozpoznawania uczuć i potrzeb, radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów,
  • wytyczania i respektowania granic,
  • przerwanych więzi i traumy,
  • zaburzeń przywiązania, konfliktów lojalności,
  • komunikacji rodziny zastępczej z rodziną biologiczną.

Zapisy po uzgodnieniu telefonicznym:
515 270 502

Liczba miejsc ograniczona

 

Dla rodziców adopcyjnych i zastępczych

Grupa Wsparcia(2)

Na Zielonym Wzgórzu odbywają się regularnie co miesiąc spotkania Grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych.
Piątki w godzinach 17.15. – 19.45.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 🙂

Fragment z książki Więzi odNowa, wydanej przez Fundację Zielone Wzgórze w roku 2017 w ramach projektu – pod tym samym tytułem – dofinansowanego z programu FIO
/z rozdziału pt. >> Ogromna praca. Krok po kroku. Rozmowa z mamą adopcyjną <</

(…) Krystek miał dokładnie roczek, gdy go wzięliśmy do nas do domu. Nie zdawali­śmy sobie do końca sprawy z tego, co takie dziecko może przeżywać.  I myślę, że nie wynika to tylko z niewystarczającego przygotowania nas do adopcji. Tak naprawdę dopiero samo doświadczenie adopcji może przynieść prawdziwą wiedzę i świado­mość procesów zachodzących wówczas w dziecku, ale też w nas, rodzicach.

Zielone Wzgórze na jubileuszu Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego

archidiecezjalny-osrodek-adopcyjny-logo

02.03.2019 r.  nasza Fundacja była gościem na uroczystości 30-lecia  najstarszego w Polsce katolickiego ośrodka adopcyjnego – łódzkiego AOA.  Obchody jubileuszu miały miejsce w siedzibie Centrum Służby Rodzinie, na Broniewskiego 3a.  Po uroczystej mszy, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś i po oficjalnych wystąpieniach odbyło się szereg  wykładów i warsztatów. Między innymi Anna Guzek,  prezeska Fundacji „Zielone Wzgórze”, która sama jest mamą adopcyjną,  przeprowadziła dwugodzinne warsztaty  pt. „Dorastają i szukają”.

 

Warsztaty przeznaczone były dla rodziców adopcyjnych, którzy chcą wspierać swoje dzieci w poszukiwaniu korzeni. Na spotkaniu oprócz rodzin adopcyjnych byli obecni także pracownicy katolickich ośrodków adopcyjnych z różnych stron Polski.

Rodzice adopcyjni, którzy zastanawiają się, jak to będzie, kiedy ich dziecko zechce szukać swoich korzeni biologicznych, częsta boją się czy to doświadczenie nie będzie powtórnym zranieniem dla dziecka,  zastanawiają się nad własnymi reakcjami i myślami w tym temacie. Na warsztatach mieli oni okazję podjąć próbę przygotowania się do takiej sytuacji, przećwiczyć trudne pytania i swoje na nie reakcje.

Trening komunikacji dla rodziców

T8(1)

Od 26 lutego 2019 w ramach projektu „Więzi odNowa – POWRÓT” odbywa się trening komunikacji dla rodziców.
Jest to cykl 12 zajęć po 3 godz. co tydzień, we wtorki, w godz 16.15 – 19.15

 W programie:
– radzenie sobie z trudnymi uczuciami,

– potrzeby dziecka i potrzeby dorosłego,
– respektowanie i chronienie granic,
– budowanie zaufania,
– czy karać, jak chwalić, jak motywować,
– sposoby rozwiązywania konfliktów,
– budowanie samokontroli i samodzielności,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– podstawy porozumienia bez przemocy.

Prowadzenie
mgr Anna Guzek, arteterapeutka, trenerka komunikacji bez przemocy (NVC)

Projekt realizowany przez Fundację  „Zielone Wzgórze” w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim i współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

Grupa wsparcia dla rodziców

A11 mały inny

W ramach projektu Więzi odNowa – POWRÓT
odbyło się 13 lutego w Zielonym Wzgórzu pierwsze z 12-tu spotkań grupy wsparcia dla rodziców. Spotkania raz w miesiącu – 2,5 godziny, od 17.30 do 20.00.


Spotkania dla osób doświadczających trudności wychowawczych (m.in. dla rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej).

Prowadzenie:
mgr Anna Guzek, trenerka komunikacji bez przemocy (NVC), arteterapeutka

Dlaczego warto wziąć udział w grupie?

Wymiana doświadczeń i podzielenie się problemami z innymi pomaga:
– lepiej poradzisz sobie z trudnymi uczuciami i stresem oraz z budowaniem zaufania w rodzinie,
– łatwiej dostrzeżesz potrzeby swoje i dziecka,
– wzmocnisz poczucie własnej wartości,
– poszerzysz umiejętności porozumiewania się bez przemocy.

Partnerem Projektu jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt  jest dofinansowany ze środków Programu FIO.

 

Zielone Wzgórze w Radio Łódź

baner_radio

Anna Guzek opowiada w Radio Łódź o początkach działalności, o rodzinach które zgłaszają się do Zielonego Wzgórza oraz o głównym programie Fundacji –  Więzi odNowa. 

Obecny projekt, którego realizacja – w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim – właśnie się rozpoczyna jest dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nosi tytuł Więzi odNowa – POWRÓT i dotyczy rodzin zdezintegrowanych lub zagrożonych rozdzieleniem.

 

Ratowanie więzi rodzinnych to trudne zadanie. Każda rodzina to osobny przypadek, inne emocje, inne sytuacje życiowe.  Staramy się wesprzeć i pomóc tym dla których takie wsparcie bywa ostatnią deską ratunku.

TVP 3 Łódź w Zielonym Wzgórzu.

2

O projekcie Więzi odNowa – POWRÓT opowiada prezeska Fundacji Anna Guzek zapraszając rodziców chcących poszerzać swe umiejętności komunikacyjne, rodziny pragnące pogłębiać i odbudowywać więzi a także osoby pracujące z dzieckiem i rodziną – specjalistów i wolontariuszy z obszaru pomocy dziecku i rodzinie

„Łodzią po regionie – PORANEK”

25 minuta 39 sekunda

https://lodz.tvp.pl/40856652/15012019-730

Projekt jest realizowany przez Fundację Zielone Wzgórze w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim a dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.