Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Książka Więzi odNowa

DSC_1242

Książka jest do kupienia:
– w siedzibie Fundacji
– wysyłką (zamówienie: 515 270 502 lub fundacjazielonewzgorze@gmail.com)
koszt:  35 zł + koszty przesyłki
gotówka lub przelew: BNP Paribas
55203000451110000002408110 („książka”)
Publikacja zawiera 24 wywiady z osobami z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.

Ze wstępu:
Więź – relacja przywiązania…
Relację tę nawiązujemy już na samym początku naszego życia. To ona nadaje mu sens i barwy. Więzi bywają niekiedy skomplikowane, czasem ulegają przerwaniu w dramatycznych okolicznościach, a doświadczenia z tego obszaru mogą być bardzo trudne, choć często też piękne.
Wśród naszych rozmówców są rodzice, którzy doświadczyli przerwania lub nadwerężenia więzi z dziećmi. Dzieci te znalazły się w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w adopcji.
Wywiadów udzielili nam też dorośli wychowywani przez inne osoby niż rodzice biologiczni, czyli osoby adoptowane i te, które jakąś część swego życia spędziły w rodzinach zastępczych lub w placówkach.
Rozmawialiśmy także z osobami wychowującymi dzieci z problemami więzi – z pracownikami placówek, rodzicami zastępczymi, rodzicami adopcyjnymi oraz ze specjalistami pracującymi z dzieckiem i z rodziną.
Materiał zgromadzony w tej publikacji ujawnia wielką różnorodność. Niejednakowe postrzeganie i odmienne przekonania naszych rozmówców zostały ukształtowane przez różne doświadczenia.

Szkolimy się

_MG_9640

13 i 14 lipca odbyły się na Zielonym Wzgórzu dwudniowe warsztaty dla zespołu Fundacji.
Szkolenie dotyczyło podstawowych założeń Porozumienia bez Przemocy, empatycznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów wg 4 kroków (obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba)
Prowadzenie: Magdalena Wegner – certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, socjoterapeutka.

 

 • jak dbać o relacje,
 • jak słuchać i jak mówić aby być słyszanym,
 • jak formułować prośby, by zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnej odpowiedzi,
 • jak radzić sobie z odmową i jak odmawiać,
 • jak radzić sobie ze złością.

Zrozumieć więzi – II otwarte spotkanie edukacyjne

13925361_1750332101907159_6401766091700203952_n

27 czerwca 2019 r. zorganizowaliśmy
w ramach projektu Więzi odNowa – Powrót
w Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, w dawnym pałacu Biedermanna,
przy ul. Franciszkańskiej – Spotkanie Edukacyjne.

W ramach spotkania odbyły się:

– Rozmowa Anny Guzek z Anną Desperak-Kędzią, mamą adopcyjną dwójki małych dzieci, mgr psychologii, nauczycielką języków obcych.
Rozmowa dotyczyła budowania więzi z dziećmi, które doświadczyły ich zerwania.

– Warsztat arteterapeutyczny (prowadząca: Matylda Borczyńska: arteterapeutka, fotograf, technik plastyk, mgr antropologii kulturowej, współautorka książki „Więzi odNowa” zawierającej 24 wywiady z osobami z obszaru zerwanych więzi rodzinnych).
Uczestniczki tworzyły autorskie kolaże inspirowane wylosowanymi przez siebie cytatami z książki „Więzi odNowa”

– Gra autobiograficzna „Zabawa na tle życia” autorstwa Duccio Demetrio (prowadząca: Justyna Wilińska: trenerka Fundacji /m.in zajęcia arte i dogo-terapeutyczne dla rodzin/ mgr pedagogiki; instruktorka terapii uzależnień).

Oto krótka fotorelacja:

Zajęcia twórczo-terapeutyczne dla rodzin

DSC_7736

W ramach projektu „Więzi odNowa – Powrót”
13 maja rozpoczęliśmy pierwszy cykl cotygodniowych, dwugodzinnych zajęć twórczo-terapeutycznych dla rodzin.

Zajęcia z użyciem rozmaitych technik rękodzielniczych oraz arteterapii.
Podstawowym celem spotkań jest wspólnie spędzony czas dzieci i ich rodziców.
Dzieci będą miały szansę zobaczyć swoich rodziców w innym świetle, w odmiennych niż zwykle rolach, dorośli zaś uświadomią sobie jak bardzo wartościowy może być czas spędzony z dzieckiem w kreatywny i nieszablonowy sposób.

Partnerem projektu „Więzi odNowa – POWRÓT”  jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zajęcia dogoterapeutyczne dla rodzin

DSC_2715_-1024x652[1]

W projekcie „Więzi odNowa – Powrót” od 9 maja rozpoczęły się zajęcia dogoterapeutyczne dla rodzin.

Wspólne zajęcia dla dzieci i ich opiekunów mają posłużyć przede wszystkim pogłębieniu więzi i poprawie komunikacji w rodzinie. 

Obecność psa na zajęciach,  nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania jego uczuć i potrzeb, nauka respektowania naturalnych, psychologicznych granic drugiej istoty, przyczyni się – mamy nadzieję – do zdobycia umiejętności wytyczania własnych granic oraz respektowania ich u innych, także bliskich osób oraz do lepszego rozpoznawania własnych uczuć i lepszego kontaktu z własnymi potrzebami.

9.05.2019 r. rozpoczną się dwa cykle – każdy po sześć cotygodniowych jednogodzinnych spotkań dla kilku rodzin. Każde spotkanie z udziałem psa pracującego w dogoterapii.

Partnerem projektu „Więzi odNowa – Powrót”  jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Najważniejsze relacje w życiu – I otwarte spotkanie edukacyjne

IMGP3781

30.03.2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjne w projekcie „Więzi odNowa – POWRÓT”. Adresatami spotkania w Poleskim Ośrodku Sztuki byli przede wszystkim seniorzy.

Najważniejsze relacje w życiu – to hasło, wokół którego zebraliśmy się w sobotnie przedpołudnie w Filii Poleskiego Ośrodka Sztuki na ul. Bratysławskiej. Zespół  Zielonego Wzgórza przedstawił szerszej publiczności tematykę trwającego obecnie projektu „Więzi odNowa – POWRÓT”.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dwóch warsztatach: poznać niezwykłą grę autobiograficzną zatytułowaną: „Zabawa na tle życia” oraz nietypowe narzędzie terapeutyczne bazujące na pracy z obrazem – „Points of You”. Oba warsztaty wzbudziły niemałe emocje.

Trenerki i terapeutki Zielonego Wzgórza odpowiadały na pytania dziennikarki oraz  uczestników spotkania dotyczące pieczy zastępczej, adopcji oraz charakteru zajęć prowadzonych w Fundacji.
Przybliżyły także treść książki „Więzi odNowa”. Wolontariuszki, którymi były  słuchaczki Studium Kształcenia Kadr w Łodzi przy ul. Rewolucji nr 65 (kierunek Opiekunka Dziecięca) czytały wywiady z podziałem na role.

Czekamy na następne spotkanie edukacyjne 🙂

Trening doskonalenia umiejętności wychowawczych

DSC_6775

Cykl  dwunastu bezpłatnych zajęć (co tydzień po 3 godziny) dla osób pracujących
z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy)
W ramach projektu „Więzi odNowa – POWRÓT”

Zapraszamy pracowników i wolontariuszy z obszaru pieczy zastępczej i pomocy społecznej (zawodowe rodziny zastępcze, koordynatorzy pieczy, asystenci rodziny, osoby zawodowo zainteresowane wychowaniem dzieci z zerwanymi/zagrożonymi więziami).

Cykl 12 cotygodniowych 3-godzinnych psychoedukacyjnych spotkań warsztatowych

poniedziałki, godz. 16:30 – 19:30
pierwsze spotkanie: 8 kwietnia 2019

Uniwersytet Łódzki, Centrum Innowacji Społecznych, dawny Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, Łódź, pokój nr 15, na pierwszym piętrze, wejście od ul. Północnej

Prowadzenie: mgr Maria Spychalska, psycholog, terapeutka rodzin, realizatorka programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz mgr Anna Guzek, trenerka Porozumienia bez Przemocy, arteterapeutka.

W programie cyklu problematyka:

 • rozpoznawania uczuć i potrzeb, radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • wytyczania i respektowania granic,
 • przerwanych więzi i traumy,
 • zaburzeń przywiązania, konfliktów lojalności,
 • komunikacji rodziny zastępczej z rodziną biologiczną.

Zapisy po uzgodnieniu telefonicznym:
515 270 502

Liczba miejsc ograniczona

 

Dla rodziców adopcyjnych i zastępczych

Grupa Wsparcia(2)

Na Zielonym Wzgórzu odbywają się regularnie co miesiąc spotkania Grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych.
Piątki w godzinach 17.15. – 19.45.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 🙂

Fragment z książki Więzi odNowa, wydanej przez Fundację Zielone Wzgórze w roku 2017 w ramach projektu – pod tym samym tytułem – dofinansowanego z programu FIO
/z rozdziału pt. >> Ogromna praca. Krok po kroku. Rozmowa z mamą adopcyjną <</

(…) Krystek miał dokładnie roczek, gdy go wzięliśmy do nas do domu. Nie zdawali­śmy sobie do końca sprawy z tego, co takie dziecko może przeżywać.  I myślę, że nie wynika to tylko z niewystarczającego przygotowania nas do adopcji. Tak naprawdę dopiero samo doświadczenie adopcji może przynieść prawdziwą wiedzę i świado­mość procesów zachodzących wówczas w dziecku, ale też w nas, rodzicach.

Zielone Wzgórze na jubileuszu Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego

archidiecezjalny-osrodek-adopcyjny-logo

02.03.2019 r.  nasza Fundacja była gościem na uroczystości 30-lecia  najstarszego w Polsce katolickiego ośrodka adopcyjnego – łódzkiego AOA.  Obchody jubileuszu miały miejsce w siedzibie Centrum Służby Rodzinie, na Broniewskiego 3a.  Po uroczystej mszy, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś i po oficjalnych wystąpieniach odbyło się szereg  wykładów i warsztatów. Między innymi Anna Guzek,  prezeska Fundacji „Zielone Wzgórze”, która sama jest mamą adopcyjną,  przeprowadziła dwugodzinne warsztaty  pt. „Dorastają i szukają”.

 

Warsztaty przeznaczone były dla rodziców adopcyjnych, którzy chcą wspierać swoje dzieci w poszukiwaniu korzeni. Na spotkaniu oprócz rodzin adopcyjnych byli obecni także pracownicy katolickich ośrodków adopcyjnych z różnych stron Polski.

Rodzice adopcyjni, którzy zastanawiają się, jak to będzie, kiedy ich dziecko zechce szukać swoich korzeni biologicznych, częsta boją się czy to doświadczenie nie będzie powtórnym zranieniem dla dziecka,  zastanawiają się nad własnymi reakcjami i myślami w tym temacie. Na warsztatach mieli oni okazję podjąć próbę przygotowania się do takiej sytuacji, przećwiczyć trudne pytania i swoje na nie reakcje.