Arteterapia – spotkania dla Rodzin

crayons-heart-love-art-colors

Warsztaty Arteterapeutyczne dla Rodzin

(2 trenerki- arteterapeutki)

9 h (6 spotkań x 1,5 h) dla 4 – 6 par (para: 1 dorosły 1 dziecko)

150 zł za cykl od osoby czyli 1 spotkanie 25 zł od osoby

Informacja i zapisy
515 270 502

     Cele arteterapii:

 • twórczy  rozwój
 • kształtowanie świadomości
 • intensyfikacja procesów wewnętrznych
 • stymulacja sensoryczna (poszerzanie percepcji zmysłowej)
 • poprawa pamięci, a także zmiana negatywnych śladów pamięci (np. u osób, które doznały przemocy)
 • likwidacja blokad i kompleksów
 • radzenie sobie ze stresem, złością, lękiem, smutkiem
 • ukierunkowanie na zasoby wewnętrzne i znalezienie do nich dostępu

 Arteterapia jest bardzo skuteczna w leczeniu :

 • nadpobudliwości emocjonalnej oraz psychoruchowej
 • deficytów koncentracji i nadmiernej przerzutności uwagi
 • zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży
 • obniżenia nastroju i depresji, chwiejności nastrojów
 • stanów lękowych oraz fobii

     Arteterapia, wykorzystując m.in. różne techniki relaksacyjne uczy radzić sobie z :

 • napięciami
 • stresem
 • przemęczeniem

     Umożliwia szybką pomoc w sytuacjach kryzysowych. Pomaga też w diagnostyce zaburzeń emocjonalnych i psychicznych a w przypadku dziecka  pozwala lepiej zanalizować stopień jego rozwoju.

Ten system terapeutyczny, diagnostyczny i profilaktyczny przeznaczony jest nie tylko dla osób z zaburzeniami. Arteterapia wspiera bowiem całościowy rozwój jednostki. Rozwija umiejętności percepcyjne, umożliwia poznanie samego siebie i autoekspresję.

Wyrażać emocje można poprzez twórczość.
Arteterapia wzmacnia kreatywność, daje możliwość poznania ciekawych środków wyrazu.
Najistotniejsze jest jednak to, że masz szansę – poprzez zbliżenie się do świata sztuki – przybliżyć się do własnych emocji i potrzeb.
W grupie łatwiej o autentyczną refleksję, czasem zaskakującą i odkrywczą.
Zyskasz szansę na pogłębienie relacji, porównanie własnych wrażeń z odczuciami innych.

Arteterapia  wykorzystuje PLASTYKĘ  (malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne…), MUZYKĘ, TANIEC,  TEATR, FILM, FOTOGRAFIĘ, LITERATURĘ,  a także TWÓRCZĄ ZABAWĘ, TWÓRCZY KONTAKT Z PRZYRODĄ, z ROŚLINAMI i ZWIERZĘTAMI,  SZTUKĘ KULINARNĄ i SZTUKĘ KOMPONOWANIA PIĘKNYCH ZAPACHÓW…