Zajęcia DOGOterapeutyczne dla Rodziców/Opiekunów z Dziećmi

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze - Dogoterapia 2016
Zapraszamy rodziców/opiekunów wraz z dziećmi na drugi cykl zajęć dogoterapeutycznych.
Będzie to 6 godzinnych spotkań co wtorek.
Pierwsze spotkanie 24 kwietnia
Zielone Wzgórze, Okólna 75, Łódź
Odpłatność 180 zł za cykl
Zapraszamy rodziców/opiekunów wraz dziećmi.
 Cele zajęć:
• pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
• poprawa umiejętności komunikacji w rodzinie i w grupie
• integracja rodzin między sobą
• rozwój zmysłów dziecka
• rozwijanie odpowiedzialności, obowiązkowości u dziecka
• rozwój wrażliwości, uważności dzieci i dorosłych
• poprawa poczucia własnej wartości
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
• edukacja, poszerzenie horyzontów
• relaksacja
 Kiedy:
6  kolejnych wtorków:
od 24 kwietnia
w godz: 18.00 – 19.00
Istnieje możliwość wydłużenia cyklu.
 Miejsce:
w siedzibie Fundacji „Zielone Wzgórze”
Łódź, Okólna 75
 Prowadzenie:
2 trenerki: pedagog – dogoterapeutka wraz z kotrenerką
 Odpłatność:
180 zł  za cykl 6godzinny od rodziny
(licząc jako rodzinę 1 dziecko z jednym lub dwoma dorosłymi)
 Wpłaty:

na rachunek Fundacji:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas
Tytuł wpłaty: Zajęcia Dogoterapeutyczne dla Rodzin

W przypadku dwojga dzieci a tylko jednego opiekuna – prosimy o kontakt w celu ustaleń indywidualnych.

Informacja i zapisy:

515 270 502

Dogoterapia ułatwia przybliżenie się do własnych emocji i potrzeb. W grupie jest większa szansa na pogłębienie relacji, m.in dzięki możliwości porównania własnych wrażeń z odczuciami innych. Wspólna aktywność dziecka i opiekuna zbliża i wiąże, pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie.

Dogoterapia i zajęcia psychoedukacyjne z udziałem psa, który – tak jak małe dziecko – nie posługuje się słowami, uzmysławia uniwersalność potrzeb żywej istoty i uczy rozpoznawania ich przez bliską osobę – opiekuna, a także ułatwia doświadczenie czym jest obowiązkowość, troska i odpowiedzialność oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.
 
Zapraszamy! 🙂
 
Czytaj dalej →

Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych – część druga

TKRiW ręce

Zapraszamy osoby, które – przynajmniej pół roku wcześniej – ukończyły trening kompetencji lub podobny cykl warsztatów  część pierwszą.
Cykl prowadzimy w ramach działalności odpłatnej.
10 spotkań. Początek po zebraniu się grupy 12 osób.

czwartki w godz.  17.15 – 19.45
Łódź, Wyspiańskiego 23, Przedszkole Oliwkowy Gaj

375 zł od osoby za cykl
(para rodzicielska: zniżka 75 zł od osoby)

Wpłaty na rachunek Fundacji:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas
tytuł wpłaty: Trening 2 stopnia

(możliwość płatności w 3 ratach po 125 zł)
I rata – jako zaliczka, gwarantująca miejsce w grupie – przed rozpoczęciem cyklu
II rata przed IV spotkaniem
III rata przed VII spotkaniem

Prowadzenie: Maria Spychalska
mgr psychologii, terapeutka rodzin, trenerka szkoły dla rodziców i wychowawców

Program:
– budowanie prawidłowych relacji w rodzinie,

– czym jest asertywność, jak ją rozwijać,
– pomoc w rozwoju zmysłów i uważności u dziecka,

porównywanie – do czego prowadzi,
– rywalizacja rodzeństwa – jak reagować,
– uwalnianie dzieci od grania narzucanych w domu i szkole ról,
– mechanizm uzależnienia (wczesne rozpoznawanie i profilaktyka),
– wychowanie do samodzielności,
– a także powtórzenie niektórych zagadnień z Treningu 1 stopnia
– oraz inne, do ustalenia z uczestnikami.

Liczebność grupy od 12 do 14 osób

Informacja i zapisy
515 270 502

Czytaj dalej →

Zajęcia Twórczo-Rozwojowe – rękoDZIEŁO dla Rodzin

00_

Zapraszamy na cykl 6 dwugodzinnych zajęć
dla rodziców i opiekunów wraz z dziećmi.
Co drugi poniedziałek.
Pierwsze spotkanie po zebraniu się grupy.
Zielone Wzgórze, Okólna 75, Łódź
Zajęcia rozwiną kreatywność i pomysłowość; mają też na celu poprawę umiejętności radzenia sobie z problemami, dodanie odwagi, zwiększenie tolerancji, wzajemnej akceptacji i zaufania.

Odpłatność: 300 zł za cykl od pary dorosły/dziecko
(raty)

6 spotkań w co drugi poniedziałek
godz: 17.00- 19.00

dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć do ustalenia z grupą
Odpłatność 300 zł za cały cykl od 1 rodziny (dziecko z 1 lub dwojgiem dorosłych)
Możliwość 2 rat po 150 zł

Wpłaty na rachunek Fundacji:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas
tytuł wpłaty w zależności od grupy
ZTR – rękodzieło

Prowadzenie:
mgr Anna Gajda arteterapeutka, florystka

mgr Matylda Borczyńska antropolożka kultury, fotograf, plastyczka

W Fundacji Zielone Wzgórze

Łódź, ul Okólna 75

Cele zajęć
• pogłębienie więzi wewnątrzrodzinnych
• integracja rodzin między sobą
•  poprawa umiejętności komunikacji w rodzinie i w grupie
• rozwój wrażliwości, kreatywności, uważności dzieci i dorosłych
• rozwój zmysłów u dziecka
• edukacja, poszerzenie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności
• relaksacja

W pracy  z rodzinami, na zajęciach wykorzystujemy rękodzieło (np. decoupage, filcowanie, enkaustykę, pracę w glinie) a także plener, muzykę, florystykę, ruch, kulinaria, arteterapię.
A
rteterapia
wzmacnia kreatywność, daje możliwość poznania ciekawych środków wyrazu. Ułatwia przybliżenie się do własnych emocji i potrzeb. W grupie jest większa szansa na pogłębienie relacji, m.in  dzięki możliwości porównania własnych wrażeń z odczuciami innych. Wspólna twórcza aktywność dziecka i opiekuna zbliża i wiąże, pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie.
Czytaj dalej →

Zajęcia Twórczo-Rozwojowe z FOTOgrafią dla Rodzin

8_2
Zapraszamy na cykl 6 dwugodzinnych zajęć dla rodziców/opiekunów wraz z dziećmi.
Celem  jest pogłębienie więzi rodzinnych oraz integracja w grupie.
Zielone Wzgórze, Okólna 75, Łódź
Co drugi poniedziałek, godz: 17.00- 19.00
Pierwsze spotkanie po zebraniu grupy.
Odpłatność: 300 zł za cykl od pary dorosły/dziecko
(raty)
Odpłatność: 300 zł za cykl 6 spotkań (razem za 12 godzin)
od pary (dziecko z opiekunem)
Możliwość 2 rat po 150 zł
(I rata przed rozpoczęciem cyklu, II przed czwartym spotkaniem)
 
Wpłaty na rachunek Fundacji:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas
z odpowiednim tytułem wpłaty:
ZTR – fotografia
Użyjemy fotografii jako narzędzia arteterapeutycznego. Posługując się różnymi technikami i metodami: np. kolażem, cyjanotypią, odwołując się do języka sztuki,  będziemy docierać do własnych uczuć i potrzeb, wzmacniać poczucie własnej wartości i uczyć się przekazania innym, co jest dla nas ważne, swojego niepowtarzalnego punktu widzenia.
Prowadzenie:
mgr Matylda Borczyńska – antropolożka kultury, fotograf, plastyczka
mgr Dorota Rałowiec – arteterapeutka, pedagog
 
Informacja i zapisy
515 270 502
 
Zapraszamy:)
Czytaj dalej → Czytaj dalej →

Przekaż 1%

Przekaż 1%a

Przekaż 1% podatku
na Fundację „Zielone Wzgórze”

KRS: 0000 332 814
Koniecznie trzeba wpisać cel szczegółowy: ZIELONE WZGÓRZE

Organizator akcji 1% Centrum Rozwoju Lokalnego

Czytaj dalej →

Więzi odNowa – podsumowanie

serce fb 1

W ramach projektu przeprowadziliśmy:
177 godz. treningów psychoedukacyjnych,
112 godz. arteterapii i warsztatów fotograficznych,
116 godz. dogoterapii,
136 godz. socjoterapii,
24 godz. zajęć twórczych dla rodzin,
196 godz. konsultacji specjalistycznych,
24 wywiady etnograficzne.

We wrześniu 2016 r. rozpoczęły się cykle zajęć dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży oraz dla rodzin. Były to treningi kompetencji i komunikacji dla rodziców, opiekunów wychowawców i specjalistów pracujących z dzieckiem i z rodziną oraz warsztaty: arteterapeutyczne, fotograficzne i dogoterapeutyczne a także całoroczne cykle z udziałem dzieci: socjoterapia dla dwóch grup wiekowych oraz zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla rodzin. Od maja do września 2017 r. spotykała się rodzinna Grupa Twórczo-Rozwojowa a także zawiązała się Grupa Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych. W toku Projektu przeprowadziliśmy szereg wywiadów z osobami, które zechciały podzielić się z nami swoim doświadczeniem z obszaru wcześnie przerwanych więzi. Większość wywiadów zamieściliśmy w książce „Więzi odNowa”, wydanej w ramach Projektu.

Czytaj dalej →

Książka „Więzi odNowa”

DSC_1242

W ramach projektu Więzi odNowa została wydana książka pod tym samym tytułem.

Publikacja jest rezultatem wspólnej pracy uczestników i trenerów projektu. To zbiór rozmów z osobami, które zechciały podzielić się swoim doświadczeniem i osobistymi przemyśleniami dotyczącymi problematyki więzi.

Oprócz relacji słownych na książkę składają się relacje wizualne.Są to fotografie autorstwa uczestników cykli twórczo-terapeutycznych naszego Projektu. Jest to zapis ich pracy warsztatowej, trwały ślad ich aktywności, wyraz przeżyć i przekaz osobistych refleksji.

Ze wstępu:

Więź – relacja przywiązania…

Relację tę nawiązujemy już na samym początku naszego życia. To ona nadaje mu sens i barwy.

Więzi bywają niekiedy skomplikowane, czasem ulegają przerwaniu w dramatycznych okolicznościach, a doświadczenia z tego obszaru mogą być bardzo trudne, choć często też piękne.

Wśród naszych rozmówców są rodzice, którzy doświadczyli przerwania lub nadwerężenia więzi z dziećmi. Dzieci te znalazły się w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w adopcji.

Wywiadów udzielili nam też dorośli wychowywani przez inne osoby niż rodzice biologiczni, czyli osoby adoptowane i te, które jakąś część swego życia spędziły w rodzinach zastępczych lub w placówkach.

Rozmawialiśmy także z osobami wychowującymi dzieci z problemami więzi – z pracownikami placówek, rodzicami zastępczymi, rodzicami adopcyjnymi oraz ze specjalistami pracującymi z dzieckiem i z rodziną.

Materiał zgromadzony w tej publikacji ujawnia wielką różnorodność. Niejednakowe postrzeganie i odmienne przekonania naszych rozmówców zostały ukształtowane przez różne doświadczenia.

 

 

Czytaj dalej →

„Zielone Wzgórze” ma 5 lat!

w tle

27.06.2017 świętowaliśmy 5-te urodziny Fundacji. Mamy już tak wiele wspólnych wspomnień! 🙂

Oto niektóre z nich:

 • Od grudnia 2012 r. do końca 2014 r Fundacja była beneficjentem innowacyjnego projektu: Wolontariat Narzędziem Aktywnej Integracji Osób Chorujących Psychicznie realizowanego przez Stowarzyszenie POMOST i PPPW Centerko.
 • W 2012 r rozpoczęliśmy współpracę z DOMEM W ŁODZI – Fundacją prowadzącą dom dziecka dla dzieci chorych. Prowadziliśmy tam arteterapię, bajkoterapię i dogoterapię – zajęcia grupowe oraz indywidualne.
 • W 2013 nawiązała z nami współpracę poznańska FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI. Uczestniczyliśmy w szkoleniach dla profesjonalistów z dziedziny pomocy psychologicznej rodzinie adopcyjnej.
 • Również w 2013 r nawiązaliśmy współpracę z KLUBEM RODZIN ADOPCYJNYCH „RAZEM” przy Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie.
 • 15. 04. 2013 r. w „Zielonym Wzgórzu” odbył się WIECZÓR AUTORSKI Magdaleny Modlibowskiej, autorki książki „Odczarować adopcję”. W spotkaniu wzięli udział rodzice adopcyjni, pracownicy ośrodków adopcyjnych i pieczy zastępczej oraz przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń z Łodzi.
 • 1. 03. – 31. 12. 2013 r. projekt WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH w ramach konkursu ogłoszonego przez MOPS.Odbyły sie trzy cykle zajęć: – Trening Kompetencji Rodzicielskich, – Arteterapia dla Rodziców i Opiekunów oraz- Warsztaty dla Rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej.
 • Po zakończeniu wszystkich cykli w Fundacji spotykała się przez rok GRUPA WSPARCIA dla Rodziców i Opiekunów
 • 2013/2014 r. w naszej Fundacji realizowana była praca dyplomowa studentki podyplomowych studiów arteterapii; w jej ramach mgr Anna Gajda przeprowadziła  dla wolontariuszy „Centerka”  oraz  podopiecznych „Pomostu” a także dla członków wspólnoty Dom na Osiedlu (artyści z niepełnosprawnością intelektualną) m.in.:

    warsztaty FLORYSTYCZNE
    warsztaty MALARSTWA JAPOŃSKIEGO SUMI-E
    warsztaty PIECZENIA i DEKOROWANIA PIERNICZKÓW

 • 21. 01. 2014 r. Fundacja uczestniczyła w konferencji w SEJMIE RP zorganizowanej przez grupę posłów i warszawską Fundację Zerwane Więzi. Na konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące jawności/tajności adopcji, nierównego dostępu do danych osobowych obywateli polskich, rozdzielania rodzin (rodzeństw idących do adopcji).
 • W 2014 r. współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem HOSPICJUM ŁÓDZKIE w zakresie wsparcia psychologicznego i pracy terapeutycznej z dziećmi z doświadczeniem straty i separacji.
 • 06. 2014 r. – zorganizowaliśmy w Zielonym Wzgórzu zajęcia przyrodnicze dla dzieci z Przedszkola nr 208 oraz zajęcia edukacyjne z udziałem psa prowadzone wolontaryjnie przez trenerki Fundacji.
 • 24. 10. 2014 r. – uczestniczyliśmy w międzynarodowej Konferencji ,,RODZINA ADOPCYJNA l ZASTĘPCZA JAKO ZASÓB SPOŁECZNY I JEJ ZADANIA ROZWOJOWE” organizowanej przez Fundację Przyjaciele Martynki w Poznaniu.
 • Rokrocznie wraz z naszymi wolontariuszami bierzemy udział w uroczystej GALI WOLONTARIATU organizowanej przez PPPW ,,Centerko”, (zdjęcia z lat: 2014, 2015)
 • Co roku,10 października, bierzemy udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanych przez Stowarzyszenie POMOST; w 2014 realizowaliśmy happening uliczny na Piotrkowskiej, a w 2015 prowadziliśmy warsztaty rzemiosła artystycznego.
 • 06.11. – Współorganizowaliśmy u nas WARSZTAT FOTOGRAFICZNY o tematyce dogoterapeutycznej dla seniorów PPPW „Centerko”.
 • Od października  2015 r do czerwca 2016 r – realizowaliśmy projekt „NASZE DZIECI -CHROŃMY JE I KOCHAJMY” – dofinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje. Przeprowadziliśmy cykle warsztatów terapeutycznych (arteterapia i dogoterapia) i wspierających dla matek, dla rodzin oraz dla specjalistów a także trening kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. Po zakończeniu cykli utworzyła sie i spotykała co miesiąc  – Grupa Wsparcia dla Rodzin
 • Zorganizowaliśmy także w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Dzieci 3 WARSZTATY dla matek z dziećmi: fotograficzny, arteterapeutyczny i dogoterapeutyczny oraz 2 warsztaty rękodzieła dla pań. Zajęcia przeprowadziły wolontaryjnie trenerki naszej Fundacji 

2016, 2017 – Realizujemy dwuletni projekt Więzi odNowa, dofinansowany ze środków Programu FIO.  W ramach projektu cykle terapeutyczne i psychoedukacyjne dla grup dzieci, młodzieży, dorosłych oraz dla rodzin (całoroczne oraz semestralne):

 • Socjoterapia dla dzieci,
 • Socjoterapia dla młodzieży
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci wraz z opiekunami
 • Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych (3 edycje)
 • Trening Komunikacji dla rodziców i opiekunów (2 edycje)
 • Warsztaty Arteterapeutyczne dla matek (2 edycje)
 • Warsztaty Fotograficzne (2 edycje: dla dorosłych i dla rodzin)
 • Warsztaty Dogoterapeutyczne (2 edycje: dla młodzieży oraz dla rodzin)

Poza zajęciami: konsultacje indywidualne ze specjalistami (psychologami, pedagogami, terapeutami), a także wywiady etnograficzne do publikacji „Więzi odNowa”.

Czytaj dalej →

Grupa Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych

18195829_1882134308726937_1928923674_o_

W czerwcu 2017 r. odbyło się na „Zielonym Wzgórzu” pierwsze spotkanie
Grupy Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych.
Spotkania odbywają się w piątki 1 x w miesiącu, w godz 17.15 – 19.45.
Data najbliższego spotkania w naszym kalendarzu na stronie oraz w zakładce Co robimy (Grupy Wsparcia).

Czytaj dalej →