„Więzi odNowa. Rozmowy z uczestnikami Projektu”

DSC_1242

W ramach projektu Więzi odNowa została wydana publikacja pod tym samym tytułem.

Książka ta jest owocem dwuletniego projektu, realizowanego przez Fundację „Zielone Wzgórze”, współfinansowanego z programu FIO.

Publikacja jest rezultatem wspólnej pracy uczestników i trenerów projektu. To zbiór rozmów z osobami, które zechciały podzielić się swoim doświadczeniem i osobistymi przemyśleniami dotyczącymi problematyki więzi.

Oprócz relacji słownych na książkę składają się relacje wizualne.Są to fotografie autorstwa uczestników cykli twórczo-terapeutycznych naszego Projektu. Jest to zapis ich pracy warsztatowej, trwały ślad ich aktywności, wyraz przeżyć i przekaz osobistych refleksji…

Ze wstępu:

Więź – relacja przywiązania…

Relację tę nawiązujemy już na samym początku naszego życia. To ona nadaje mu sens i barwy.

Więzi bywają niekiedy skomplikowane, czasem ulegają przerwaniu w dramatycznych okolicznościach, a doświadczenia z tego obszaru mogą być bardzo trudne, choć często też piękne.

Wśród naszych rozmówców są rodzice, którzy doświadczyli przerwania lub nadwerężenia więzi z dziećmi. Dzieci te znalazły się w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w adopcji.

Wywiadów udzielili nam też dorośli wychowywani przez inne osoby niż rodzice biologiczni, czyli osoby adoptowane i te, które jakąś część swego życia spędziły w rodzinach zastępczych lub w placówkach.

Rozmawialiśmy także z osobami wychowującymi dzieci z problemami więzi – z pracownikami placówek, rodzicami zastępczymi, rodzicami adopcyjnymi oraz ze specjalistami pracującymi z dzieckiem i z rodziną.

Materiał zgromadzony w tej publikacji ujawnia wielką różnorodność. Niejednakowe postrzeganie i odmienne przekonania naszych rozmówców zostały ukształtowane przez różne doświadczenia.

 

 

Czytaj dalej →

Więzi odNowa – podsumowanie 2016/2017

serce fb 1

Czas szybko mija, dopiero co rozpoczynaliśmy projekt Więzi odNowa, a już dobiega końca.

We wrześniu 2016 r. rozpoczęły się cykle zajęć dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży oraz dla rodzin. Były to treningi kompetencji i komunikacji dla rodziców i opiekunów oraz warsztaty: arteterapeutyczne, fotograficzne i dogoterapeutyczne a także całoroczne cykle z udziałem dzieci: socjoterapia dla dwóch grup wiekowych oraz zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla rodzin. Od maja do września 2017 r. spotykała się rodzinna Grupa Twórczo-Rozwojowa a także zawiązała się Grupa Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych. W toku Projektu przeprowadziliśmy szereg wywiadów z osobami, które zechciały podzielić się z nami swoim doświadczeniem z obszaru wcześnie przerwanych więzi. Większość wywiadów zamieściliśmy w książce „Więzi odNowa”, wydanej w ramach Projektu.

Czytaj dalej → Czytaj dalej →

„Zielone Wzgórze” ma 5 lat!

w tle

27.06.2017 świętowaliśmy 5-te urodziny Fundacji. Mamy już tak wiele wspólnych wspomnień! 🙂

Oto niektóre z nich:

 • Od grudnia 2012 r. do końca 2014 r Fundacja była beneficjentem innowacyjnego projektu: Wolontariat Narzędziem Aktywnej Integracji Osób Chorujących Psychicznie realizowanego przez Stowarzyszenie POMOST i PPPW Centerko.
 • W 2012 r rozpoczęliśmy współpracę z DOMEM W ŁODZI – Fundacją prowadzącą dom dziecka dla dzieci chorych. Prowadziliśmy tam arteterapię, bajkoterapię i dogoterapię – zajęcia grupowe oraz indywidualne.
 • W 2013 nawiązała z nami współpracę poznańska FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI. Uczestniczyliśmy w szkoleniach dla profesjonalistów z dziedziny pomocy psychologicznej rodzinie adopcyjnej.
 • Również w 2013 r nawiązaliśmy współpracę z KLUBEM RODZIN ADOPCYJNYCH „RAZEM” przy Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie.
 • 15. 04. 2013 r. w „Zielonym Wzgórzu” odbył się WIECZÓR AUTORSKI Magdaleny Modlibowskiej, autorki książki „Odczarować adopcję”. W spotkaniu wzięli udział rodzice adopcyjni, pracownicy ośrodków adopcyjnych i pieczy zastępczej oraz przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń z Łodzi.
 • 1. 03. – 31. 12. 2013 r. projekt WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH w ramach konkursu ogłoszonego przez MOPS.Odbyły sie trzy cykle zajęć: – Trening Kompetencji Rodzicielskich, – Arteterapia dla Rodziców i Opiekunów oraz- Warsztaty dla Rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej.
 • Po zakończeniu wszystkich cykli w Fundacji spotykała się przez rok GRUPA WSPARCIA dla Rodziców i Opiekunów
 • 2013/2014 r. w naszej Fundacji realizowana była praca dyplomowa studentki podyplomowych studiów arteterapii; w jej ramach mgr Anna Gajda przeprowadziła  dla wolontariuszy „Centerka”  oraz  podopiecznych „Pomostu” a także dla członków wspólnoty Dom na Osiedlu (artyści z niepełnosprawnością intelektualną) m.in.:

    warsztaty FLORYSTYCZNE
    warsztaty MALARSTWA JAPOŃSKIEGO SUMI-E
    warsztaty PIECZENIA i DEKOROWANIA PIERNICZKÓW

 • 21. 01. 2014 r. Fundacja uczestniczyła w konferencji w SEJMIE RP zorganizowanej przez grupę posłów i warszawską Fundację Zerwane Więzi. Na konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące jawności/tajności adopcji, nierównego dostępu do danych osobowych obywateli polskich, rozdzielania rodzin (rodzeństw idących do adopcji).
 • W 2014 r. współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem HOSPICJUM ŁÓDZKIE w zakresie wsparcia psychologicznego i pracy terapeutycznej z dziećmi z doświadczeniem straty i separacji.
 • 06. 2014 r. – zorganizowaliśmy w Zielonym Wzgórzu zajęcia przyrodnicze dla dzieci z Przedszkola nr 208 oraz zajęcia edukacyjne z udziałem psa prowadzone wolontaryjnie przez trenerki Fundacji.
 • 24. 10. 2014 r. – uczestniczyliśmy w międzynarodowej Konferencji ,,RODZINA ADOPCYJNA l ZASTĘPCZA JAKO ZASÓB SPOŁECZNY I JEJ ZADANIA ROZWOJOWE” organizowanej przez Fundację Przyjaciele Martynki w Poznaniu.
 • Rokrocznie wraz z naszymi wolontariuszami bierzemy udział w uroczystej GALI WOLONTARIATU organizowanej przez PPPW ,,Centerko”, (zdjęcia z lat: 2014, 2015)
 • Co roku,10 października, bierzemy udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanych przez Stowarzyszenie POMOST; w 2014 realizowaliśmy happening uliczny na Piotrkowskiej, a w 2015 prowadziliśmy warsztaty rzemiosła artystycznego.
 • 06.11. – Współorganizowaliśmy u nas WARSZTAT FOTOGRAFICZNY o tematyce dogoterapeutycznej dla seniorów PPPW „Centerko”.
 • Od października  2015 r do czerwca 2016 r – realizowaliśmy projekt „NASZE DZIECI -CHROŃMY JE I KOCHAJMY” – dofinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje. Przeprowadziliśmy cykle warsztatów terapeutycznych (arteterapia i dogoterapia) i wspierających dla matek, dla rodzin oraz dla specjalistów a także trening kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. Po zakończeniu cykli utworzyła sie i spotykała co miesiąc  – Grupa Wsparcia dla Rodzin
 • Zorganizowaliśmy także w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Dzieci 3 WARSZTATY dla matek z dziećmi: fotograficzny, arteterapeutyczny i dogoterapeutyczny oraz 2 warsztaty rękodzieła dla pań. Zajęcia przeprowadziły wolontaryjnie trenerki naszej Fundacji 

2016, 2017 – Realizujemy dwuletni projekt Więzi odNowa, dofinansowany ze środków Programu FIO.  W ramach projektu cykle terapeutyczne i psychoedukacyjne dla grup dzieci, młodzieży, dorosłych oraz dla rodzin (całoroczne oraz semestralne):

 • Socjoterapia dla dzieci,
 • Socjoterapia dla młodzieży
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci wraz z opiekunami
 • Trening Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych (3 edycje)
 • Trening Komunikacji dla rodziców i opiekunów (2 edycje)
 • Warsztaty Arteterapeutyczne dla matek (2 edycje)
 • Warsztaty Fotograficzne (2 edycje: dla dorosłych i dla rodzin)
 • Warsztaty Dogoterapeutyczne (2 edycje: dla młodzieży oraz dla rodzin)

Poza zajęciami: konsultacje indywidualne ze specjalistami (psychologami, pedagogami, terapeutami), a także wywiady etnograficzne do publikacji „Więzi odNowa”.

Czytaj dalej → Czytaj dalej →

„Zielone Wzgórze” w Sejmie RP

nowe_logo_sejmu-470x266

W Sejmie RP 6-go czerwca odbyło się czwarte posiedzenie Parlamentarnego Zespołu: „DOBRO DZIECKA JAKO CEL NAJWYŻSZY”. Tym razem tematem była współpraca Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z rodzinami zastępczymi. Przedtem nasza Fundacja wzięła udział jeszcze w dwóch spotkaniach: w debacie Dobro dziecka w procedurze adopcyjnej (24.01.2017) oraz w konferencji dotyczącej problemów rodzin zastępczych i odbierania dzieci polskim rodzinom zagranicą (12.09.2016)

 

Czytaj dalej →

Grupa Twórczo-Rozwojowa

Grupa

16 maja w ramach projektu Więzi odNowa rozpoczynamy  GRUPĘ TWÓRCZO-ROZWOJOWĄ.

Będzie to cykl ośmiu bezpłatnych spotkań w co drugi wtorek w godz 17 – 20 w Zielonym Wzgórzu, Okólna 75.

Do udziału zapraszamy rodziców i opiekunów oraz rodziny wraz z dziećmi.

Wykorzystamy rękodzieło, pracę w glinie, plener, muzykę.  W domowej – rodzinnej atmosferze i w bliskości z naturą będziemy rozwijać kreatywność i pomysłowość, umiejętności radzenia sobie z problemami i trudnościami. Będziemy mieli szansę zwiększyć swoją odwagę do szukania i udzielania wsparcia, przeżywania i okazywania bliskości w relacjach, zwiększą tolerancję, wzajemną akceptację i zaufanie oraz integrację i świadczenie sobie nawzajem pomocy.

Terminy pierwszych czterech spotkań:

 • 16 maja
 • 30 maja
 • 13 czerwca
 • 27 czerwca
Czytaj dalej →

Wernisaż fotografii z I cyklu warsztatów fotograficznych

17577972_1865045000435868_106897462_n

20.02.2017 r. „Zielone Wzgórze” gościło w Pałacu Młodzieży, a to za sprawą wernisażu fotografii uczestników I edycji (2016) warsztatów fotograficznych w projekcie Więzi odNowa.

W galerii „Po klatce” zaprezentowaliśmy prace ilustrujące tematy takie jak: „Moje miejsce”, „Granica”, „Zmiana”. Ich interpretacja spotkała się z dużym  zainteresowaniem oglądających. Wystawę będzie można oglądać w Pałacu Młodzieży (Wyszyńskiego 86) do końca kwietnia.

Czytaj dalej →

Warsztaty Dogoterapeutyczne dla Rodziców/Opiekunów z Dziećmi

16179101_633708760135512_7159021927251760219_o
Serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów wraz z Dziećmi na BEZPŁATNE zajęcia dogoterapeutyczne. Wtorki, godz 17.15 – 19.15, w Zielonym Wzgórzu (Łódź, Okólna 75)
Początek: 7 lutego.
 
 
Będzie to cykl 12 spotkań dla rodzn (dla rodzicó/opiekunów wraz z dziećmi).
Zajęcia prowadzone są przez dwóch pedagogów w tym dogoterapeutę.
 
Celem zajęć jest m.in. poprawa/pogłębienie więzi między rodzicami/opiekunami i dziećmi.
 
Dogoterapia ułatwia przybliżenie się do własnych emocji i potrzeb. W grupie jest większa szansa na pogłębienie relacji, m.in dzięki możliwości porównania własnych wrażeń z odczuciami innych. Wspólna aktywność dziecka i opiekuna zbliża i wiąże, pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie.
Dogoterapia i zajęcia psychoedukacyjne z udziałem psa, który – tak jak małe dziecko – nie posługuje się słowami, uzmysławia uniwersalność potrzeb żywej istoty i uczy rozpoznawania ich przez bliską osobę – opiekuna, a także ułatwia doświadczenie czym jest obowiązkowość, troska i odpowiedzialność oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.
 
Zapraszamy! 🙂
 
Informacja i zapisy:
ANNA GUZEK
515 270 502
annaguzek@fundacjazielonewzgorze.org,
http://fundacjazielonewzgorze.org/projekt-wiezi-odnowa/
http://fundacjazielonewzgorze.org/kontakt/
Czytaj dalej → Czytaj dalej →