Fundacja „Zielone Wzgórze”

DSC_6390

Zapraszamy:
RODZINY,
RODZICÓW i OPIEKUNÓW przeżywających trudności wychowawcze,
PRACOWNIKÓW i WOLONTARIUSZY z obszaru pomocy dziecku i rodzinie
do udziału w projekcie Więzi odNowa – POWRÓT >>>>
W ramach projektu bezpłatnie:
TRENING KOMUNIKACJI dla rodziców: I spotkanie: 26 lutego (co tydz.)
GRUPA WSPARCIA dla rodziców: najbliższe spotkanie: 6 marca (co mies.)
SESJE INDYWIDUALNE (terapia krótkoterminowa, terapia traumy)
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

SPOTKANIA rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej
ZAJĘCIA dla RODZIN (arteterapia, dogoterapia, fotografia, rękodzieło)


      Dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy):
TRENING DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
WARSZTATY ROZWOJOWE

Partnerem Projektu jest Uniwersytet Łódzki.
Projekt dofinansowany ze środków Programu FIO.

=============================================================

stałym działaniem Fundacji, niealeznym od projektów jest:
GRUPA WSPARCIA dla RODZICÓW ADOPCYJNYCH i ZASTĘPCZYCH >>>>
spotkania 2,5-godzinne w piątki,
1 x w miesiącu, w godz. 17.15 – 19.45.
Najbliższe spotkanie 1 marca 2019 r.
=============================================================

Misją Fundacji jest:
– wzmacnianie więzi rodzinnych
– promocja zdrowia psychicznego poprzez kontakt z przyrodą i sztuką, poprzez twórczość i terapię
– propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie wychowania i rodzicielstwa, adopcji i pieczy zastępczej

18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas

KRS: 0000425537
REGON: 101435961
NIP: 726 26 50 056

Zarząd Fundacji
Prezes: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Adres siedziby
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Kontakt
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

Statut fundacji (plik do pobrania)

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

  • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
  • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
  • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
  • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
  • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
  • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
  • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód.

Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, grupy wsparcia, treningi komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, szkolenia dla rodziców i wychowawców,  konsultacje specjalistyczne (terapeutyczne, psychologiczne).
Organizujemy spotkania dla rodzin zdezintegrowanych poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Fundacja została założona w 2012 roku.