Fundacja „Zielone Wzgórze”

6

zwraca się z apelem do wszystkich Sympatyków:

Wesprzyjcie nasze działania i przekażcie 1% podatku.

KRS 0000 332 814

Trzeba wpisać cel szczegółowy: ZIELONE WZGÓRZE

organizatorem akcji 1% jest Centrum Rozwoju Lokalnego

 

Misją Fundacji jest:
– przeciwdziałanie rozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych,
– profilaktyka przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw,
– przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji i pieczy zastępczej.

1% 2017

Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas

KRS: 0000425537
REGON: 101435961
NIP: 726-26-50-056

Zarząd Fundacji
Prezes: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Rada Fundacji
Beata Konfederat-Jabłońska
Danuta Marusińska
Dorota Rałowiec

Adres siedziby
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Kontakt
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

Statut fundacji (plik do pobrania)

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

  • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
  • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
  • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
  • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
  • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
  • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
  • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód. Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, kursy dla rodziców i wychowawców, grupy wsparcia.
Fundacja została założona w 2012 roku.