Fundacja „Zielone Wzgórze”

6

W ramach projektu

organizujemy w siedzibie Fundacji
SPOTKANIA Rodziców BIOLOGICZNYCH
z Dziećmi przebywającymi w PIECZY ZASTĘPCZEJ

Trening Umiejętności Rodzicielskich
(12 kolejnych poniedziałków)
Pierwsze spotkanie 10 września godz 17.00

Grupa Wsparcia dla Rodziców
(co drugi wtorek godz 17).
Najbliższe spotkanie 13 listopada

Projekt dofinansowany ze środków WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zapraszamy na:
GRUPĘ WSPARCIA dla RODZICÓW ADOPCYJNYCH i ZASTĘPCZYCH >>>>
spotkania 2,5-godzinne w piątki,
1 x w miesiącu, w godz. 17.15 – 19.45.
Najbliższe spotkanie: 30 listopada 2018


Misją Fundacji jest:
– wzmacnianie więzi rodzinnych
– promocja zdrowia psychicznego poprzez kontakt z przyrodą i sztuką oraz ekologiczny tryb życia, poprzez twórczość i terapię
– propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie wychowania i rodzicielstwa, adopcji i pieczy zastępczej

18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas

KRS: 0000425537
REGON: 101435961
NIP: 726 26 50 056

Zarząd Fundacji
Prezes: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Adres siedziby
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Kontakt
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

Statut fundacji (plik do pobrania)

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

  • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
  • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
  • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
  • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
  • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
  • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
  • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód.
Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, grupy wsparcia, treningi komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy, szkolenia dla rodziców i wychowawców,  konsultacje specjalistyczne (terapeutyczne, psychologiczne).
Organizujemy spotkania dla rodzin zdezintegrowanych poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Fundacja została założona w 2012 roku.