Fundacja „Zielone Wzgórze”

6

Zakończył się projekt Więzi odNowa (2016/2017), współfinansowany ze środków FIO Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  • 3 Treningi Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych (105 godz.)
  • 2 Treningi Komunikacji dla Rodziców i Opiekunów (72 godz.)
  • 2 cykle Warsztatów Arteterapeutycznych (dla rodziców i opiekunów oraz dla matek) (56 godz.)
  • 2 cykle Warsztatów Fotograficznych (dla dorosłych oraz dla rodzin) (56 godz.)
  • 3 cykle Warsztatów Dogoterapeutycznych (dla młodzieży wychowywanej poza rodziną oraz dla rodzin) (48 godz.)
  • Zajęcia Terapeutyczne dla Dzieci i Ich Opiekunów
  • Socjoterapia dla Dzieci i Młodzieży (2 cykle dla 2 grup wiekowych)
  • Grupa Twórczo-Rozwojowa dla Rodzin)
  • Wydaliśmy  książkę pt „Więzi odNowa”, zawierającą autentyczne historie – relacje osób z obszaru przerwanych więzi rodzinnych.      

Grupa Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych i Zastępczych

 •  spotkania 2,5-godzinne w piątki,
 •  1x w miesiącu, w godz. 17.15 – 19.45.                  
 •   w Zielonym Wzgórzu, Łódź, ul. Okólna 75.                                        

Najbliższe spotkania: 19 stycznia oraz 16 lutego 2018 r.

Misją Fundacji jest:
– wzmacnianie więzi rodzinnych,
– promocja zdrowia psychicznego poprzez kontakt z przyrodą i sztuką oraz ekologiczny tryb życia, poprzez twórczość i terapię
– propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie wychowania i rodzicielstwa, adopcji i pieczy zastępczej

18195829_1882134308726937_1928923674_o_

Numer konta:
55 2030 0045 1110 0000 0240 8110
BGŻ Paribas

KRS: 0000425537
REGON: 101435961
NIP: 726-26-50-056

Zarząd Fundacji
Prezes: Anna Guzek
Wiceprezes: Maciej Guzek

Rada Fundacji
Beata Konfederat-Jabłońska
Danuta Marusińska
Dorota Rałowiec

Adres siedziby
ul. Okólna 75
91-526 Łódź

Kontakt
fundacjazielonewzgorze@gmail.com
515 270 502

Statut fundacji (plik do pobrania)

Terapię i wsparcie psychologiczne adresujemy m.in. do:

 • rodzin –  które chcą się rozwijać i pogłębiać więzi, a także tych które przeżywają aktualnie kryzys,
 • rodziców, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej,
 • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
 • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
 • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
 • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód. Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, kursy dla rodziców i wychowawców, grupy wsparcia.
Fundacja została założona w 2012 roku.